ROZPIS

pdf

ČESKÝ SVAZ ORIENTAČNÍCH SPORTŮ

6. závod Žebříčku B – Morava 2016, 8. závod Jihomoravské ligy, 9. závod Hanáckého žebříčku – jaro 2016 a veřejný závod v orientačním běhu, rankingový koeficient 1,04

KONICKÝ KOTÁR 2016


Pořadatelský orgán

Český svaz orientačních sportů – sekce orientačního běhu

Datum konání
18. června 2016

Centrum závodu
ŠEBETOV – koupaliště (oddílové stany) – GPS: 49°32’29.040″N, 16°43’11.280″E

Pořadatelský subjekt
Klub orientačního běhu Konice
ředitel: Jaroslav Komínek
hlavní rozhodčí: Josef Procházka R2
stavitel tratí: Miroslav Hlava R1

Typ závodu
Závod na klasické trati s pevným pořadím kontrol.

Kategorie
6. závod ŽB – Morava
D14B, D16B, D18B, D20B, D21B, D35B, D40B, D45B, D50B, D55B, D60B, D65B, D75B
H14B, H16B, H18B, H20B, H21B, H35B, H40B, H45B, H50B, H55B, H60B, H65B, H70B, H75B, H80B
8. závod Jihomoravské ligy a 9. závod Hanáckého žebříčku – jaro
D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D21C, D35C, D45C, D55C
H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H21C, H21D, H35C, H45C, H55C, H65C
DH10N, HDR (rodiče s dětmi), P5 (příchozí), T (trénink).
Trať D,H10N je označena smajlíky a je určena pro nejmladší začátečníky.
Připomínáme, že do kategorií D,H14B – D,H20B se mohou hlásit i závodníci, kteří jsou držiteli licence C. Nebudou však hodnoceni v Žebříčku B-Morava 2016.

Předpokládané časy
Dle Soutěžního řádu soutěží ČSOB v OB

Přihlášky
Využívejte přihláškový systém ORIS.
Výjimečně e-mailem na adresu kon@kobkon.cz. Přihláška je přijata ve chvíli, kdy obdržíte reply!!
Uzávěrka přihlášek je 7. června 2016, dodatečné přihlášky budou přijímány dle možností pořadatele za dvojnásobný vklad.

Prezentace
18. června do 10.30 hodin v centru závodu

Vklady
D,H21B                                                                                               200,- Kč
D,H14B                                                                                               100,- Kč
D,H60B-75B, H80B,                                                                          130,- Kč
D,H16B – 20B, D,H35B-55B                                                            180,- Kč
DHR, P5, D,H10N,C – D,H14C                                                         50,- Kč
ostatní                                                                                                80,- Kč
Veškeré platby zasílejte ve prospěch účtu u KB Prostějov, číslo 14336701/0100, vs. 186XXXX, kde XXXX je číslo klubu dle adresáře.

Mapa
1:15 000 (D,H16B – 21B), ostatní 1:10 000, ekv. 5 m, autor Bohumil Háj. Mapa bude vodovzdorně upravena.
Terén
Průběžný kopcovitý les s erozními rýhami, vegetačně pestrý.

Časový program
10.30     ukončení prezentace
11.00     zahájení startu
15.00     předpokládané uzavření cíle
15.30     předpokládané vyhlášení výsledků

Vzdálenosti
Parkoviště – centrum                    do 500 metrů
Centrum – start                              do 1500 m
Centrum – cíl                                  50 metrů

Upozornění
Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.

Ražení
Elektronické SportIdent, požadavek na zapůjčení čipu SI uveďte v přihlášce. Při ztrátě půjčeného čipu SI bude účtován poplatek 700,– Kč.

Informace
www.zb.kobkon.cz
Miroslav Hlava – mobil: 605 299 453, e-mail: hlava@iresta.cz

Protesty
Písemné proti vkladu 200,– Kč hlavnímu rozhodčímu.
Případné protesty proti oficiálním výsledkům po ukončení závodu se zasílají na adresu hlavního rozhodčího: Josef Procházka, E. Beneše 53/7, 796 03 Prostějov.

Předpis
Závodí se na vlastní nebezpečí podle platných Pravidel OB a Soutěžního řádu soutěží ČSOB.

Rozpis byl schválen předsedou SK ČSOB 30. dubna 2016.

Jaroslav Komínek                                                                           Josef Procházka
ředitel závodu                                                                                hlavní rozhodčí